Mogućnosti upravljanja rizicima od šumskih požara pomoću GIS-a – Sasa Ljubojevic

  • Origin

  • Category/Subcategory

  • Document type

  • Reset Filter
Country of origin:
Bosnia and Herzegovina | Republic of Srpska
Category/Subcategory:
Fire Preparedness | Landscape Fire Management
Document type:
Article

Apstrakt: U ovom radu će biti opisane mogućnosti primene geografskih informacionih sistema u upravljanju rizicima od šumskih požara, sa osvrtom na prikupljanje podataka, analizom prikupljenih podataka, te predviđanjem bezbjednosno rizičnih područja. Biće prikazano na koji način se može ostvariti sveobuhvatniji pregled ugroženih područja, objekata i stanovništva, na osnovu čega se mogu donositi adekvatne i pravovremene odluke. Pored navedenog, biće opisano i koliki bezbjednosni aspekt prestavlja navedena baza podataka i na koji način je potrebno upravljati istom, te ko i kada može koristiti podatke. Podaci u toj bazi će jasno pokazati najrazličitija područja, te na koji način je moguće namjerno izazvati štetu ogromnih razmjera. Iako kreiranje jedne takve sveobuhvatne baze podataka, iz bezbjedonosnih razloga, predstavlja i bezbjedonosni rizik sam po sebi, potreba za zaštitom od požara prevazilazi takav rizik, ali zahtjeva strogo kontrolisano upravljanje rizicima. Ključne reči: šumski požari, GIS, poverljivost informacija, procena rizika

Translate »