Past calls (Public calls)

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ, со предмет: „ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЈА ЗА КОМУНИКАЦИИ СО ЈАВНОСТА И РАЗВОЈ НА ВИЗУЕЛЕН ИДЕНТИТЕТ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОЖАРИ НА НИВО НА ПРЕДЕЛ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН“

Краен рок: 16.11.2023 година, Референтен број: 03/08/955

Translate »